Korunovační klenoty a korunovace českých králů

Kurzy, vzdělání, konference

V lekci budou představeny současné korunovační klenoty českých králů. Bude pojednáno i o korunovačních klenotech Přemyslovců, jejich vzorech a soukromé koruně Rudolfa II. Součástí lekce bude pojednání o korunovačním řádu českých králů, včetně nejdůležitějších změn, a to za Karla IV. a po Obnoveném zřízení zemském. Bude též pobrán program korunovace, včetně obvyklých zvyklostí během těchto obřadů. Na příkladech korunovací jednotlivých konkrétních panovníků bude představen i obvyklý doprovodný program korunovací. Podrobněji bude pojednáno zvláště o programu korunovace Karla VI.

Jedná se o dvoudenní seminář, který obsahuje celkem 6 x 60 minut výuky.

Termíny