Prátdniny v Templu

Pro děti

Poznávat - tvořit - hrát si

Červenec – srpen 2015

O prázdninách nabízíme rodičům s dětmi, dětským organizacím a letním a příměstským táborům program, jehož součástí je:

-           prohlídka pozdně gotického městského šlechtického sídla

-           unikátní sklepní prostory

-           stálá multimediální archeologická a historická expozice

-           50 videoprojekcí o archeologických a historických zajímavostech Mladé Boleslavi a Českého Ráje

-           ražba mincí

-           vědomostní „Hledačka o poklad Templu“ v prostorách expozice

-           pexeso s archeologickou a historickou tematikou

-           „Najdeš své město na mapě Mikuláše Klaudiána z roku 1518?“ - doplňovačka pro

             děti i dospělé

 -          ukázka zbroje templářského rytíře

-           palác Templ a templáři – legenda o vzniku paláce a výroba korouhve templářského řádu

-           základy heraldiky – erby šlechtických rodů - majitelů Mladé Boleslavi

-           psaní husím brkem

-           malování iniciály

-           život ve středověké vesnici a městě - ukázky středověkého pracovního náčiní (kracle, cep, lamačka na len, máselnice, forma na máslo, kolovrátek aj.)

Program stojí 60 Kč/os

 

Výtvarná dílna          „Proměny kamene“

broušení a malování podložek pod čajové svíčky a drobných šperků

Na počátku je malý kousek břidlice, na konci pak vlastnoručně vybroušený a ozdobený kamenný šperk nebo podložka pro čajovou svíčku.

30 Kč/os

 

Korálková dílna  - výroba originálních náramků ze skleněných korálků

20 Kč/os

 

Kontakty

www.kulturamb.cz

Termíny