Malá pouť ke sv. Máří Magdaléně v klášteře Plasy

Volný čas, Pro děti

Mše svatá v gotické kapli sýpky plaského kláštera v úterý 21. července od 18.30 hodin. Od 19.30 hodin Koncert pro Máří v sýpce kláštera Plasy.


http://www.klaster-plasy.eu/

Termíny