1798 aneb Waldsteinové hrají divadlo na zámku v Litomyšli

Volný čas, Pro děti

V dubnu roku 1798 se na zámku v Litomyšli děly věci! Kdo měl ruce a nohy, připravoval premiéru v novém rodinném divadle Waldsteinů. Jaké osoby nečestné přivál vítr na slavnost? A co na to říkala přísná hraběnka Marie Františka? To vše lze prožít v rámci hudebně divadelní noci v sobotu 15. srpna.


http://www.zamek-litomysl.cz/

V sobotu 15. srpna se litomyšlský zámek netradičněotevře také ve večerních hodinách. Na zámku se mohou návštěvníci vrátit o 217 let zpět – do předjaří roku 1798. Tehdy se na zámku připravovala premiéra divadelní hry Milenec a sok v jedné osobě, jíž bylo v dubnu 1798 slavnostně otevřeno domácí divadlo rodiny Waldsteinů. Návštěvníci se tak v průběhu nočních prohlídek rázem ocitnou večer před otevřením divadla, kdy celým zámkem vládnou přípravy a zkoušky představení, vše za přísného zraku paní hraběnky Marie Františky z Hohenfeldu, které se počínání a rozhazování peněz způsobené manželem, Jiřím Josefem z Waldstein-Wartenbergu, pranic nelíbí.

Noční prohlídky začínají v 19 hodin a následně proběhnou ve 20 h, 21 h, 22 h a dále podle zájmu. Cena za osobu je 120 Kč, beze slev pro děti, studenty a seniory. Divadelní prohlídka vyžaduje rezervaci vstupenek předem na litomysl@npu.cz nebo na tel. 461 615 067.

Termíny