Kořenový den

Volný čas, Pro děti

Kořenový den - putování krajinou pro rodiče s dětmi + koncert Longital
Hravá stanoviště s aktivitami pro děti a rodiče l setkání s přírodou l otevřená výtvarná dílna l doprovodná výstava dětských prací l prodej a prezentace regionálních produktů l písňohraní s Květou Fridrichovou l prodej a ukázka dřevěných hraček z dílny Sýkorky l Tradiční nabídka a ochutnávka produktů ze sladkých a slaných výrobků od návštěvníků l sluňákovské tematické občerstvení. 


Doprovodný program
Lesní dětský klub Bažinka se představuje: prohlídka, možnost zápisu, ukázky činností, stanoviště pro děti. www.bazinka.cz 
Výstava výtvarných prací ve vstupní hale nízkoenergetického domu. Představení nejlepších dětských prací ze spolupracujících mateřských a základních škol. 
Cyklistům i pěším bude po dobu akce otevřeno Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun nedaleko Litovle s expozicí o včelařství a 3D filmem o Litovelském Pomoraví od 9:30 do 15:30. Na tomto místě budou připraveny jednoduché aktivity pro děti a rodiče, občerstvení, opékání na ohni hudební vystoupení.
Jarmark domácích a řemeslných výrobků na Fortové pevnosti v Křelově od 10:00 do 18:00. 
Budeme rádi, pokud přinesete sladké nebo slané domácí výrobky i s recepty. Vytištěné recepty k vašim výrobkům budou hned vyvěšeny k přečtení. 
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Účinkují

10 a 12 hodin: Komentované prohlídky areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví s podrobnějšími informacemi k autorským dílům F. Skály (Rajská zahrada), M. Fekara (Lesní chrám, Kouzelný les, mosty a dřevěné prvky), M. Šejna (Sluneční hora), M. Hubáčka (Ohniště zlaté spirály). Sraz u vchodu do domu
11 a 14 hodin: Divadlo Tramtárie: Pohádky z mléčné dráhy(sál)
15 hodin: Film Litovelské Pomoraví (režie Miroslav Souček) 
17 hodin: LONGITAL v Rajské zahradě koncert

Kontakty

www.slunakov.cz

Termíny