Sibylla: Hudební vize Hildegardy z Bingenu

Hudba

Na konci července se v pražských Emauzích setkají hned tři mystické ženy: Panna Marie se svými dvěma prorokyněmi Sibyllou Tiburtinou a Hildegardou z Bingenu. Pravda, všechny zde budou jen zastoupeny – Tiburtina svým ansámblem v čele s Barborou Kabátkovou, Hildegarda svou hudbou a Panna Maria svým chrámem –, ale tak už to u mystiček bývá. Na koncertě zazní Hildegardiny chorální kompozice z rukopisu Riesencodex, přičemž půjde o náročné melismatické, v důsledku vlastně virtuózní kusy. Tiburtina Ensemble navíc přizvala vynikající instrumentalistku Margit Übellacker s psaltériem; sopranistky Barbora Kabátková a Hana Blažíková zase při zpěvu zasednou ke gotické harfě.

Program:

Hildegard von Bingen (1098–1179)
Sequence O, Jerusalem, aurea civitas 
Antiphona O, tu illustrata 
Kyrie eleison 
Antiphona O, quam mirabilis es 
Hymnus Cum vox sanguinis 
Antiphona O, spectabiles viri 
Antiphona Nunc gaudeant 
Antiphona O, beata infantia 
Responsorium Ave, Maria 
Antiphona Caritas abundat 
Ordo virtutem (Virtutes) O, Deus, qui es tu

Anonym (rané 12. a 13. stol.)
Conductus Praemii dilatio
Conductus Flos in monte cernitur 
Conductus Deus misertus hominis
Psalmus 8 Domine, Dominator noster

Účinkují

TIBURTINA ENSEMBLE (Česká republika)
Barbora Kabátková – soprán, středověká harfa, umělecká vedoucí 
Hana Blažíková – soprán, středověká harfa
Ivana Bilej Brouková, Tereza Havlíková – soprán
Marta Fadljevičová, Anna Chadimová Havlíková – mezzosoprán
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alt
Margit Übellacker – dulce melos

Termíny