2. francouzský hudební večer

Hudba

Všechny milovníky francouzského šansonu zveme na 2. francouzský hudební večer do kostela sv. Jiří v Kunvaldu. Během večera zazní šansony Édith Piaf, Jacquese Brela, Francise Cabrela, Charlese Aznavoura a jiných. 

Účinkují

Martina Forejtková (klavír, akordeon, zpěv)

Kateřina Prokešová (violoncello, zpěv)

Termíny