Přednáška na Konopišti k 115. výročí svatby posledního majitele zámku

Volný čas, Pro děti

Vztah hraběnky Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu, a arcivévody Františka Ferdinanda d´Este k císařskému dvoru před svatbou a po svatbě – zamyšlení při příležitosti 115. výročí jejich sňatku.


http://www.zamek-konopiste.cz/

Termíny