V náruči památkové péče & Umění – historie – řemeslo: výstavy na hradě Šternberk

Volný čas, Pro děti

Hrad Šternberk zve na výstavu zaměřenou na umění, historii a řemesla, která potrvá do konce října a prezentuje zejména dokumenty z oblasti heraldiky a sfragistiky.


http://www.hrad-sternberk.cz/

Heraldika je nauka o erbech, znacích, o tom jak tyto znaky tvořit a také jak je popisovat. Sfragistika je zase nauka o pečetích. Pečeti se v minulosti používaly hlavně ze dvou důvodů – jednak jako stvrzení pravosti vydávané listiny (mnoho tehdejších mocných totiž neumělo psát) a také k zabezpečení listiny – tedy aby si ji nepovolaný bez jejího poškození nemohl přečíst.

Výstava ukazuje kopie některých exponátů, které vám mohou historii přiblížit. Uvidíte zde kopie starých listin s pečetěmi, pečeti některých našich panovníků i členů významných šlechtických rodin, a dále i knihy a další předměty, na kterých se využila heraldika. O heraldice pojednávají i knihy a časopisy, jejichž ukázky na této výstavě můžete vidět. Do prohlídky výstavy se mohou aktivně zapojit i děti, které si mohou vybarvit či samy vytvořit vlastní erb.

V náruči památkové péče

Památkově chráněné urbanistické celky patří mezi nejcennější součásti našeho kulturního dědictví. Dějiny institucionální památkové ochrany historických jader českých, moravských a slezských měst se začínají psát sice již v době rakouského císařství od poloviny 19. století, zásadní přelom však znamenal až rok 1950, kdy došlo rozhodnutím tehdejší československé vlády k prohlášení prvních třiceti městských památkových rezervací. Dvaadvacet památkových rezervací se nacházelo v českých zemích a významné místo mezi nimi zaujímalo i historické jádro města Olomouce.

Záměrem expozice je poukázat na přínos památkové péče pro rozvoj historických měst, na vybraných pozitivních příkladech ukázat výsledky i vývoj plošné památkové ochrany a soustavné památkové péče v daných územích, připomenout cílevědomou činnost odborných pracovníků Národního památkového ústavu a upozornit na pozitivní roli programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Umění – historie – řemeslo

Druhá výstava ukazuje kopie starých listin s pečetěmi, pečeti některých našich panovníků i členů významných šlechtických rodin a dále i knihy a další předměty, na kterých se využila heraldika – dnes ji můžeme vidět nejenom na historických budovách, byla používána i na běžných věcech denní potřeby – jídelních příborech, nábytku, sklenicích, pohárech a korbelích, ale například i na nálepkách na krabičkách se sirkami, poštovních známkách a obálkách. O heraldice pojednávají i knihy a časopisy, jejichž ukázky na této výstavě můžete vidět. Autorem je českobudějovický heraldik Ing. Milan Daněk. Na výstavě dále spolupracovali Miroslav Milec (kopie listin a pečetí), Ladislava Čuprová (vyšívaný šperk) a Milan Frajt (kresba na skle).

Červen, září, říjen: otevřeno každý víkend 12–16 hodin.

Červenec, srpen: otevřeno denně kromě pondělí 12–17 hodin.

Vstupné: 20 Kč

Termíny