Vivat Comenius

Divadlo, Hudba, Vážná hudba, Divadlo, Klasická hudba
„Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili. Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno.“ – J. A. Komenský
Kytarový virtuos prof. Štěpán Rak a Alfred Strejček ve společném představení, koncertě pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář. Program sestavený z textů Jana Amose Komenského (1592–1670) Obecná porada o nápravě věcí lidských. V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají myšlenky Komenského stále neobyčejně živě, jako by je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků.
Termíny