Cyrilometodějské slavnosti v Náchodě - Po stopách strhujícího příběhu

Divadlo, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přijďte zhlédnout historické divadlo, vyzkoušet dobová řemesla za zvuku tónů středověké hudby. Přeneste se v čase k počátkům českých tradic a užijte si program pro celou rodinu. Součástí akce je soutěž o originální svitek s mapou Velké Moravy.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.CMstory.cz

Termíny