56. Výtvarrné Hlinecko - Julius Mařák

Výstava

Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní Galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem představí návštěvníkům reprezentativní soubor obrazů významného českého krajináře, profesora pražské AVU, Julia Mařáka. Svým působením založil tzv. Mařákovskou školu. Jeho žáky mimo jiné byli A. Slavíček, František Kaván, B. Dvořák, J. Honsa a Jaroslav Panuška

Další dokumenty k akci

  
Termíny