Slavnosti ašského milíře 2015

Volný čas

Slavnost s představením výroby dřevěného uhlí, kulturními vystoupeními, prodejními stánky, ukázkami dalších řemesel.

Termíny