(ID)ENTITA

Volný čas

Multi-disciplinární umělci ze dvou měst – Jeruzaléma a Plzně, se setkají v impozantním industriálním prostoru plzeňského DEPO2015, aby se z různorodých perspektiv, na základě odlišných osobních zkušeností pramenících z rozdílných kultur, zabývali svojí identitou. Součástí výstavy budou díla, které kurátorky vybraly na základě otevřené výzvy vyhlášené v obou zemích, konkrétně na jeruzalémské vysoké škole Bezalel Academy of Arts and Design a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Vystavena proto budou nejen díla aktuální, ale také práce starší datace, které jejich autoři přihlásili a považují v rámci zadaného tématu "Identita" stále za výmluvné. Ve výběru se objevují jak studentské ročníkové a diplomové práce, tak díla absolventů těchto škol. DEPO2015 se na tři týdny stane místem setkávání, živou platformou, kde bude docházet k zajímavým tvůrčím konfrontacím a hledání paralel, ovšem také ke sdílení společných fyzických i duševních prožitků, které člověk zakouší, když začne jednak zkoumat vztahy ke svému okolí a fenomény, které jej určují, a současně hledat cesty k sobě samému. Každý z 30 uměleckých osobností Plzně a Jeruzaléma, ať už autorů arabského či židovského původu, ateistů, či věřících autorů, "nahmatává" hranice své existence, vypovídá o ní, dotýká se své podstaty a iluzí, které o ní máme, provádí malá i velká gesta. Ta jsou realizována v těchto médiích: videa, instalace, animace, sochy, fotky i ilustrace; svébytnou součástí výstavy je i módní design.

V poslední třetině doby konání výstavy se návštěvníci dočkají i několika živých osobních intervencí jeruzalémských umělců, kteří do Plzně přijedou 17.6. Prvním hostem bude Meydad Eliyahu, jemuž bude v prostoru DEPO2015 věnován kus stěny, nachystané pro jeho site specific malbu, kterou sám na místě během svého pobytu provede. Další pozvanou je módní návrhářka Adi Yair. Ta povede textilní workshop, při kterém ukáže svoji originální techniku šití modelů a přiblížit postavení a praxi módního návrháře v Jeruzalémě. Poslední dvojicí, která se osobně představí v Plzni, jsou vizuální umělci a performeři Phantom 1 & Phantom 2. V programu výstavy se pak v neposlední řadě objeví i netradičně pojaté módní defilé. 

Slovo české kurátorky výstavy:

Danica Kovářová; kurátorka, aktuálně působí jako šéfredaktorka designového a lisfestylového časopisu Dolce Vita

"Cíleně jsme vybrali umělecká díla, která se explicitně či jakkoli provokativně nevztahují ke konkrétnímu sociologickému, geopolitickému, ekonomickému, historickému nebo náboženskému problému. Hledali jsme taková, v nichž lze přes jejich velmi osobitý kontext najít víceznačné subjektivní interpretace stejně jako univerzální sdělení, ať již jde o umělecké aluze k přemíře informací v globalizovaném masmediálním světě, díky nimž získáváme orientaci, nebo k jeruzalémské i české lidové či kulturní tradici, až po v podstatě ontologické vymezování vnitřního a vnějšího, duality duše a těla. Jsem zvědavá, jak návštěvníci výstavy budou "číst" jeruzalémské artefakty a naopak, jaký dialog s nimi naváží díla plzeňských autorů, jaké detaily se takzvaně ztratí v překladu a jaké zase přenesením uměleckých děl do nového prostředí na významu nabydou."

Slovo jeruzalémské kurátorky výstavy:

Claudette Zorea; kurátorka, aktuálně působí jako vedoucí ateliéru módního designu na Bezalel Academy of Arts v Jeuruzalémě

V Jeruzalémě se prolíná komplexnost lidské povahy ve všech možných formách. Stal se místem, v němž se po tisíce let střídají období míru, válek, odloučení a komunitního života. S ohledem na vztah mezi uměním a přítomností Jeruzaléma je tak místní umělecké vyjádření více než pouhou aplikací stejné umělecké praxe či reflexí na ni.

Tento unikátní vztah se promítá do širšího kontextu, množiny myšlenek, které jsou jak umělecké, tak existenční, reflektující komplexnost lidského soužití. V tomto ohledu se většina v Jeruzalémě působících umělců musí zabývat filozofickým a metafyzickým zkoumáním. Umělci pokládájí radikální otázky a odkrývají druhou stranu slov jako je svoboda, identita, pravda a svědomí. Umělecká produkce Jeruzaléma je charakterizována kritičností a zebezkoumáním. Umělecké díla nejčastěji odkazují k napjaté současnosti a skutečné realitě.

Neustále se opakující touha vyjádřit různorodé aspekty lidskosti a snaha zkřivit a změnit každodenní zkušenost jakoby mazala hranice mezi sférou uměleckou a životní. Hlavním cílem této události bude kriticky a do hloubky zkoumat realitu Jeruzaléma prostřednictvím vnímání mladých jeruzalémských umělců působících v oblasti umění a designu. Umění ve všech svých projevech je volným vyjádřením bez dodržování jakýchkoliv pravidel či metod, a proto bude naše perspektiva sestávat ze skutečné schopnosti těchto mladých umělců různými formami reprezentace evokovat emoce, komplexno, říct nevyřčitené, ukázat neviditelné, odkrýt skryté v jiných formách diskurzu. Během tří týdnů se umělci a návštěvníci setkají a vzájemně prokojí v nepředvídatelné zóně/prostoru.

Slovo autorek výstavní architektury:

Dagmar Štěpánová a Denisa Strmisková, studio Formafatal.

„Při tvorbě výstavní instalace jsme vycházely ze světlých uliček města, lehkosti látek nad hlavou, visícího oblečení, inspirovala nás voda v Mrtvém moři, její odlesky, pálení slunce. Ve světelném designu chceme pracovat právě s pocitem záře slunce, a celá linie stěny by měla vést prostorem jako jakýsi světelný paprsek. Čistota instalace by měla vyzdvihnout charakter vystavených děl autorů jak z Jeruzaléma tak Plzně.

Autoři:

Jeruzalém:
Itay Akirav (animovaný docu-film)
Ofir Barak (fotografie)
Meydad Eliyahu  (site specific malba)
Ayelet Hachachar Midovski (šperk)
Ofra Kobliner (animovaný film)
Ilya Kreines (ilustrace)
Naama Levit (videperformance)
Roy Margaliot (ilustrace)
Liron Rubin (módní doplňky)
Hilla Shapira (módní tvorba)
Shani Sokovsky (módní tvorba)
Doreenn Shwartzman (animovaný film)
Shani Waisman (videoart)
Adi Yair (módní tvorba)
Phantom 1 & Phantom 2

Plzeň:
Ateliér komisku a dětské ilustrace (ilustrace)
František Fekete (videoperformance a videoart)
Darina Grösslová (malba a instalace)
Romana Hnízdilová (videoart)
Andrea Mikysková (videoart)
Aisha Krist (instalace)
Jana Trávníčková (videoinstalace)
Martin Procházka (photography)

WORKSHOPY

název: ADI YAIR kreativní techniky současné módní tvorby
datum: 19.6.
hodina: 15:00 – 16:00
místo: DEPO2015
Návrhářka Adi Yair si pro návštěvníky výstavy (ID)ENTITA nachystala také praktické ukázky. Konkrétně zvláštního způsobu šití-nešití oděvu, který sama vyvinula. Při svém malém představení, které nazvala Under Cover, bude prezentovat všechny kroky tvorby jednoho svého modelu, proces jeho vzniku od začátku do konce, od nákresů a střihů až po trojrozměrný výtvor. Diváci ji budou moci sledovat nejen před sebou, ale díky videopřenosu také na projekční ploše, na níž záběry detailů lépe vyniknou. Stejně jako v případě Meydada je pravděpodobné, že i náplň Adiny prezentace se odvine od dotazů, které jsou vítány, a mohou hovor stočit k rozličným aspektům jejich umělecké praxe.

název: Phantom 1 & Phantom 2 - Performance
datum: 20.6.
hodina: 15:30 – 16:30
místo: DEPO2015
Chimár / nikáb / hidžáb / džilbáb / čadrí je proměnlivý, kulturně podmíněný oděv, jejž Západ obvykle souhrn- ně zahrnuje do kategorie burka. Ve své práci chceme burku přetvořit, dát jí svou vlastní, novou definici. Ve smrtelném souboji kladiva a srpu ztělesňují zahalené, přízračné postavy přetrvávající životní absurditu. Sym- bolismus, uzamčený v soudobém politickém kontextu, zde používám jako nástroj, ne jako očekávaný výsle- dek. Západní umění pojímá muslimky v duchu mystiky, svůdnosti a hrozby, ale toto dílo se pouští rovnou do tvrdé akce odporu a boje. Celá performance se ode- hrává bez scénáře – až do hořkého konce.

název: MEYDAD ELIYAHU a jeho metodologie site specific live maleb
datum: 20.6.
hodina: 16:30 – 17:30
místo: DEPO2015
Meydad Eliyahu si kromě toho, že přímo v DEPO2015 bude od čtvrtečního rána 18.6. osobně malovat svůj site-specific výjev, připravil také zajímavou přednášku o tom, jaké podobné projekty má již za sebou, jak inspirující, osvobozující či svazující je pracovat "v  historickém obležení" takového města, jakým je Jeruzalém, jaké nástrahy či naopak nečekané výzvy může site specific malba přinášet. Posluchači se kromě vizuálních referencí možná dočkají i živé ukázky takové malby.

Termíny