Bratislavské hudobné slávnosti

Hudba, Klasická hudba
Hviezdy klasickej hudby prinesú na Slovensko Bratislavské hudobné slávnosti (BHS).
Termíny