Hus – osobnost napříč staletími. Konference v muzeu v Lánech

Volný čas, Pro děti

Konference bude slavnostně zahájena v prostorách muzea T. G. Masaryka v Lánech ve středu 24. června v 10 hodin.


http://www.hrad-krakovec.cz/

ke stažení

Pořadatelé
 • SOA v Praze – Státní okresní archiv Rakovník
 • Muzeum T. G. Masaryka Rakovník
 • Rabasova galerie Rakovník
 • státní hrad Krakovec
 • obec Lány
Program
 • slavnostní zahájení
 • Marie Neudorflová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR )
  T. G. Masaryk, Jan Hus a filozofie českých dějin
 • Radovan Lovčí (nakladatelství Fraus)
  Hus a odkaz reformace v životě a díle A. G. Masarykové
 • Jiří Roháček (Historický ústav AV)
  Husitství, utrakvismus a epigrafika – poznámka ke kulturně konfesnímu kontextu českých nápisů
 • Jan Krško (SOkA Rakovník)
  Mýtus Husova života na Krakovci
 • Viktor Pohanka (SOkA Kutná Hora)
  Jindřich Lefl z Lažan. Husův ochránce, nebo Zikmundův služebník?
 • Ondřej Mandzák (Národní archiv)
  Církevní správa na Rakovnicku v předhusitské době
 • Jiří Pokorný (Všeodborový archiv ČMKOS a PF UK Praha)
  Pomníky a oslavy mistra Jana Husa
 • Jan Krško (SOkA Rakovník)
  Zrod a vývoj husovské tradice na Krakovci
 • Zahájení výstavy Krakovec ve výtvarných dílech
 • Exkurze: odjezd do Hostokryjí (kaple Jeronýma Pražského) a na Krakovec – prohlídka hradu, přednes referátů:

  Milena Hauserová (FA ČVUT): Krakovec jako specifický doklad bydlení na hradě
  Eva Volfová (NPÚ): 100 let oprav a záchrany Krakovce
Termíny