"Mistr Jan Hus - světec, nebo kacíř?"

Kurzy, vzdělání, konference

Městské muzeum ve spolupráci s Pravoslavnou církevní obcí Františkovy Lázně zvou na přednášku na téma:

"Mistr Jan Hus - světec, nebo kacíř?" (přednáší emeritní metropolita, vladyka Kryštof, prof.ThDr. Radim Pulec, Ph.D.)

  • příčiny české reformace
  • husův boj za lepší církev
  • hus a jeho odkaz v pravoslavné církvi

Vladyka Kryštov(občanským jménem Radim Pulec)..... se narodil 29. června 1953 v Praze. Teologii vystudoval na Karlově univerzitě v Praze, dále na Přešovské univerzitě, na Moskevské duchovní akademii a na Athénské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen roku 1974 v Praze, biskupskou chirotonii přijal roku 1988 v Olomouci. V roce 2000 zvolen pražským arcibiskupem. Metropolitou českých zemí a Slovenska se stal roku 2006. Na svou službu v čele církve roku 2013 rezignoval a odešel do monastýru Proměnění Páně v Těšově. Od roku 1990 působí na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Je autorem mnoha publkací zaměřených především na církevní historii a křesťanskou sociologii. Dne 2.6.2015 byl na Slovensku jmenovám profesorem teologie.  

Termíny