UMĚNÍ LÉČITELSTVÍ - seminář s aztéckým šamanem Xolotlem

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Zasvěcení do prastarých technik tradičního lidového léčitelství v Mexiku, které se dochovalo do dnešních dnů. Seznámíme se s praxí tzv. „kurandérů“ – léčitelů a léčitelek, kteří používají praktiky vycházející z kořenů aztéckého a mayského domorodého způsobu léčení. 

Na místě uprostřed lesů, v povodí řek Tiché a Divoké Orlice, se ponoříme do archaických technik léčení a transformace energií těla-mysli na organické i univerzální úrovni. Nahlédneme na původ zla, chorob a nemocí z pohledu úplného a přirozeného bytí. Prožijeme intenzivní setkání se čtyřmi elementy uvnitř nás skrze tradiční obřad v Temazcalu (domě horkých kamenů) a teepee s léčivými písněmi a dýmkovým rituálem. Čeká nás práce s živými rostlinami, magickými pohyby, energetickým tělem, léčení vejci, zvukem a zacíleným záměrem.

„Moc léčitele není odvozena od jeho zvláštních schopností, ale od zachování hodnoty a vědomí o ztělesnění a vyjádření univerzální léčivé energie, která v přirozené formě přebývá v každé lidské bytosti.“

Temazcal:

Temazcal je tradiční mexická obřadní potní lázeň, která vede k fyzické a energetické očistě těla, k souladu a harmonii s našimi čtyřmi těly a k propojení se čtyřmi živly. Představuje vstup do čerstvého a čistého lůna matky země, obklopeného krásnými květinami a léčivými rostlinami, v doprovodu zpěvu písní a modliteb pro přírodu a nás samotné.

Obřad v teepee:

Setkání v kruhu v teepee představuje důležitou práci se silou očistného ohně a spojení s energiemi hvězd za doprovodu zvuků léčivých písní. Je to prostor pro práci s našimi skupinovými či osobními záměry, které jsou podpořeny dýmkovým rituálem.

Co s sebou: osobní silové předměty (krystaly, ptačí pera, amulety, …), bubny, flétny a jiné hudební nástroje. Pásku na čelo, dvě vejce, svazek květin. Ženy: šaty nebo dlouhou sukni ve světlých barvách. Muži: volné pohodlné kalhoty.

Účinkují

XOLOTL MARTINEZ (Mexiko)

Je aztécký šaman, strážce moudrosti a náčelník posvátných obřadů. Je učitelem posvátných tanců, průvodcem očistných potních rituálů Temazcalli a expertem na aztéckou kosmologii, stejně jako šamanské léčivé techniky.

Xolotl se narodil v roce 1953 na místě zvaném Xochimilco – Místo květin. Díky tomu, že byli jeho předkové oddaní své kultuře a tradici, pronikl do tajných učení a bohaté kosmovize, která sahá až k počátkům věku Pátého Slunce a spojuje jeho předky s linií dávného národa Teochichimeců. Učil se různým druhům přírodní léčby, krystaloterapii, józe, taichi a pracoval s technikami přežití ve volné přírodě. Od 80. let intenzivně vyučuje mládež a děti, pořádá kurzy a semináře věnující se starodávné kultuře Mexika, stejně jako je zasvěcován do dalších domorodých tradic amerického kontinentu. Je zakladatelem Centra pro kulturní studia starověkého Mexika – Kalpulli Cuauhilama.

Termíny