Moderní večer s hudbou židovských autorů

Hudba

Program tohoto koncertu je závan současné hudby.
Ondřej Kyas založil soubor Ensemble Opera Diversa, jejímž je zároveň „dvorním“ skladatelem. Jeho skladebný styl, přestože se řadí mezi současné autory, je velice přístupný, mnohdy emotivní.

Jan Novák ve svém mládí studoval například u Aarona Coplanda či Bohuslava Martinů. Studium u Martinů mělo pro jeho hudební profilaci klíčový význam, díky němu byl technicky velmi vyspělý, charakterizuje ho svižná melodika a živelně proudící rytmus.
Gideon Klein se společně s Pavlem Haasem a dalšími žáky Leoše Janáčka potkávali v koncentračním táboře Terezín, kde se podíleli na organizaci hudebního života.

Program:

Ondřej Kyas: Introitus pro smyčcový orchestr
Jan Novák: Koncert pro hoboj a smyčcový orchestr
Gideon Klein: Partita v úpravě V. Saudka pro smyčcový orchestr
Pavel Haas: Suita pro hoboj a klavír v úpravě O. Kyase pro hoboj a smyčcový orchestr

Účinkují

Vilém Veverka – hoboj
Ensemble Opera Diversa
Gabriela Tardonová – dirigent

Termíny