Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava: Kdyby tisíc klarinetů

Hudba

Tento koncert je protnut hned několika obdobími.  Nejdříve zazní čtyřvětá Serenáda f moll maďarského skladatele Lea Weinera, který komponoval v první polovině 20. století. Poté se v čase s Brahmsovou Sonátou pro klarinet a klavír č. 1  a Mendelssohnovým Koncertním kusem pro klarinet, basetový roh a orchestr č. 2 posuneme trochu hloub do 19. století, abychom koncert zakončili počátkem komponování Beethovenových symfonií. Na závěr tedy uslyšíte málo hranou, ale neméně krásnou Symfonii č. 1 Ludwiga van Beethovena z konce 18. století.

Program:

Leo Weiner: Serenáda f moll op. 3
Johannes Brahms: Sonáta pro klarinet a klavír č. 1 op. 120 (orchestrace Luciano Berio)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncertní kus pro klarinet, basetový roh a orchestr č. 2 op. 114
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21

Účinkují

Igor Františák – klarinet, basetový roh
Daniel Svoboda – klarinet
Janáčkova filharmonie Ostrava
H. M. Förster – šéfdirigent JFO

Termíny