Rozkvetlé zámecké terasové zahrady na Stekníku

Volný čas, Pro děti

V červnu vás srdečně zveme do rozkvetlých zámeckých zahrad. Zahrady zdobí v tento čas kvetoucí popínavé růže. Prohlídka probíhá samostatně, nebo je možné zakoupit v zámecké pokladně průvodce zahradou v ceně 5 Kč.


http://www.zamek-steknik.cz/

Zámecká zahrada patří k jedněm z mála zachovalých italských zahrad u nás. Nechal ji vybudovat hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina pro svou budoucí ženu hraběnku Marii Franciscu z Hohenembsu.
Zahrada vznikla terenní úpravou jižního a jihozápadního svahu pod zámkem, stalo se tak kolem roku 1765 až1770, kdy došlo k velkolepé přestavbě nejen zámku, ale celého jeho okolí. Základem zámecké zahrady je ústřední osa tvořená hlavní cestou směřovanou na střed zahradního průčelí. Hlavní osa zámecké zahrady prochází hlavním schodištěm. Zahrada položená na této ose probíhá v různých úrovních terénu, vyrovnávací terasy pak zpevňují zídky se širokými schodišti. Hlavní funkcí zahrady bylo v podstatě rozšířit obytnou plochu zámku, byla tedy především zahradou okrasnou a odpočinkovou.rozkvetlá zámecká zahrada

Termíny