Slavnosti Zlaté solné stezky

Volný čas

 Každoročně je historie a rozkvět města ze 14. - 16. století připomínána na Slavnostech Zlaté solné stezky, kde je v posledním týdnu měsíce června ukázkami dobových řemesel, kulturními programy, trhy a průvody v historických kostýmech přiblížena sláva města.

Obr1     Konání již XXII. ročníku Slavností solné Zlaté stezky je důkazem, že jde o celoměstskou akci, která již našla své pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice, o akci, jejíž charakter přerostl hranice města; je akcí regionální i mezinárodní.

     Podařilo se ze slavností, a tím i z našeho města, vytvořit místo pro setkávání zástupců měst a kulturních spolků nejen z našeho regionu, České republiky, měst ležících na Zlaté stezce, ale i z ostatních partnerských měst z Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Litvy a Běloruska.

Obr2     Opět se tedy v Prachaticích na konci června představí historie v celé své kráse, současnost pak představí řadu našich i zahraničních umělců a předvedou to, čím se lidé dnes chtějí bavit. Budeme mít možnost se seznámit s kulturou různých zemí Evropy, zejména zemí partnerských měst. Město přijme opět řadu zahraničních delegací, souborů, ale i návštěvníků. 

Do celého komplexu slavností jsou zahrnuty i další kulturní programy a akce:

  • Dny duchovní hudby
  • Oslavy prachatického rodáka sv. Jana N. Neumanna
  • program pro děti a školy Ahoj prázdniny!
  • divadelní představení
  • koncerty
  • výstavy
  • vystoupení tanečních a hudebních souborů
  • slavnostní ceremonie
  • pochodňový průvod
  • historické tržiště, šerm, kejklíři apod

     Slavnosti Zlaté stezky jsou sice jenom jednou za rok, ale Prachatice stojí stále, jsou městem pohostinným, příjemným a milým a jako stvořeným pro víkendový výlet nebo dlouhodobější dovolenou. 

Termíny