Poutní slavnost - Svatá Hora

Volný čas

Poutní slavnost
16. srpna 2015 - 16. srpna 2015
Místo: Svatá Hora – podium u svatohorské studánky
Popis:

Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje P. Petr Beneš, CSsR. Hudba při liturgii: Mariánské poutní písně z českých barokních kancionálů. Možnost získat plnomocné odpustky. Po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské.

Termíny