DESET DEKA FESTIVAL 2015 - 6.ROČNÍK

Divadlo

Celočervnová přehlídka divadel spjatých se soubory DRED, DREJG a Jiráskovým gymnáziem se Vám odvažuje odvážit svůj program od 5. do 29.června. S podporou Královéhradeckého kraje, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a Nadace život umělce a sponzorským přispěním náchodského ATASu přináší DESET červnových DEKA FESTIVAL divadelní zážitky rozptýlené žánrově od autorského večera, performance a loutkohry až k divadlu poezie a takřka klasické činohře. Těžkými závažími jsou jména Topol, Turnová, Ligeti, Andreini, Shakespeare, Zeller, Balabán a další. Těšte se a choďte. DESET DEKA FESTIVAL tu je hlavně pro Vás.

Další dokumenty k akci

     
Kontakty

mestonachod.cz

Termíny