Přednáška o léčivkách na Kuksu

Volný čas, Pro děti

Přednáška Prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc., o léčivých rostlinách v současné fytoterapii v pátek 19. a 26. června.


http://www.hospital-kuks.cz/

Kukské přednášky o bylinkách a vším, co s nimi souvisí, začínají.

Termíny