Pásmo krátkých filmů

Film
U příležitosti 18. ročníku festivalu bude promítáno pásmo krátkých filmů se sportovní tematikou z předchozích ročníků.
Termíny