Výstava Velehrad vás volá!

Výstava

 

Na Velehradě připomenou pouť, která před třiceti lety šokovala komunistický režim

 

 

 

 

 

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo.

 

U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, patrona Evropy, se na začátku července 1985 na jihomoravském Velehradě chystala velká poutní slavnost. Církevní představitelé i věřící se těšili na příjezd populárního papeže Jana Pavla II. Komunisté mu však vstup do země nepovolili a rozhodli se slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Nevyšlo jim to.

 

 

 

Osobnosti ve skryté církvi zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí. Ti, povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. – Nebojte se!, vypískali komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv. Byla to událost významem i překvapivostí zcela mimořádná.

 

 

 

Třicet let poté připomene velehradskou pouť výstava "Velehrad vás volá!", kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci

 

 

 

 

 

kde: kaple Cyrilka na Velehradě

kdy: 11. června – 31. srpna 2015

 

Termíny