Mělnická Jizerská 50

Volný čas

22. ROČNÍK MJ50! O ZÁVODECH A O MĚLNÍKU

Kdysi, dříve než dávno, vylezl jeden zarostlý vůdce se svým kmenem na neovulkanickou bazaltovou kupu a uřícen a žízniv se povalil na oblý šutrák. Zahleděl se do krajiny a ke svému kmeni zahulákal: "Vidím rodná údolí, hvozdy plné zvěře a u soutoku těch dvou potůčků na východě tuším malebné místo, kde jednou velké závody plné legrace běhati se budou. Tady se usadíme v týhle zemi bude ještě prča." Ó jaký to byl velký prognostik, byl to on, Praotec Čech. 

Termíny