Památky nás baví

Volný čas, Pro děti

Putovní výstava bude zahájena v Zahradách pod Pražským hradem dne 3. června a návštěvníci ji mohou navštívit každý den od 10 do 19 hodin až do 21. června 2015.  Školy se mohou v průběhu výstavy zúčastnit dvou doprovodných vzdělávacích programů - Navrhni si zahradu a Zapletená, rozpletená - účesy zahrady. 
Doprovodné vzdělávací programy: 

NAVRHNI SI ZAHRADU
Vnímání barokní atmosféry v sala terreně Ledeburské zahrady pod freskami s dramatickými motivy a dramatickou hru na téma výbuch sopky Vesuv a zničení Pompejí si mohou zahrát žáci základních škol v Zahradách pod Pražským hradem. Program je zaměřen na kompozici barokní zahrady. V závěru programu si zkusíme z výtvarných materiálů navrhnout zahradu svou vlastní. 
Termíny a čas programů:
10. června 2015, 11:00 - 13:00 hodin
11. června 2015, 11:00 - 13:00 hodin
17. června 2015, 10:00 - 11:30 hodin

UČESANÁ, ROZPLETENÁ - ÚČESY ZAHRADY
Pojďme společně tvůrčím způsobem objevovat krásy zahrad pod Pražským hradem. Využijeme k tomu všech smyslů i našeho těla, které má svoji paměť. K hlubšímu osvojení znalostí a dovedností program využívá výtvarných, hudebních aktivit a prvků dramatické výchovy.
Termín a čas programu:
12. června 2015, 11:00 - 13:00 hodin 
Cílová skupina obou programů: žáci základních škol
Upozornění: Sraz účastníků s lektorem je na nádvoří Kolowratské zahrady (hlavní vstup do Zahrad pod Pražským hradem z ulice Valdštejnská) 5 minut před zahájením programu. 
Programy jsou v rámci výstavy zdarma. 
Nutná rezervace programů na kontaktu: Anna Svobodová, tel: 777 454 386, e-mail: svobodova.anna@npu.cz. 
Na uvedeném kontaktu získáte potřebné informace k Putovní výstavě Památky nás baví v Zahradách pod Pražským hradem a k doprovodným vzdělávacím programům pro školy. 
ODKAZ NA VÝSTAVU NA WEBU PAMÁTKY NÁS BAVÍ: http://www.pamatkynasbavi.cz/putovni-vystava-praha

 

Termíny