IV. BIENÁLE LATINSKOAMERICKÉHO UMĚNÍ 2015

Volný čas

Výstava probíhá v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce 
od 4. 4. - 28. 6. 2015 

Vstup pro veřejnost soboty a neděle 10-17 hod, od června o hodinu déle.

Termíny