Kurzy angličtiny pro děti 2015/2016

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Maminky a tatínci,
právě u nás probíhá zápis do kurzů angličtiny pro školáky a školkáčky od 3 let.

 

V dnešní době je znalost cizích jazyků a zejména jazyka anglického naprostou samozřejmostí. Zastáváme názor, že je nejlepší a nejjednodušší sez­námit se s druhým jazykem co nejdříve. Zejména děti do sedmého roku vnímají cizí jazykzcela přirozeně - podobně jako jazyk mateřský. Učí se prožitkem a poslechem, jsou schopné vnímat jiný přízvuk či odlišnou intonaci, a nezaleknou se hlásek, které čeština nezná. Navíc se nebojí jazyk používat.

 

S anglickým jazykem se u nás děti seznamují pomocí speciálních výukových kartiček s obrázkypomocí plakátůpříběhůpísničekříkanekrůznorodých her a aktivit, pracují s učebnicípracovními listy a s dalšími doplňkovými materiály. Děti se mimo jiné dozví i zajímavosti o an­glicky mluvících zemích.

 

Veškeré činnosti jsou nakombinované tak, aby se děti po celou dobu lekce bavily aneztrácely pozornost. Díky propracované metodice je celý kurz jednou velkou hrou, u které si děti ani neuvědomují, že se učí.

 

Každá skupinka se skládá z maximálně 8 dětí (což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti, čas na více činností a více prostoru pro komunikaci kaž­dého dítěte).

 

SLEVY při včasném zápisu!

 

Více se dozvíte na: www.happikyds.cz

 

Na naši angličtinku se budou Vaše děti těšit!

Kontakty

www.happikyds.cz

Termíny