Dvořákova Praha 2015

Hudba

Festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního genia a světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně nejuznávanějších orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí mezinárodnímu publiku představit Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů.

Festival od samého počátku staví na nezpochybnitelné a časem prověřené kvalitě díla Antonína Dvořáka. Zaplnil jedno z posledních prázdných míst na mapě současného kulturního světa. Je až s podivem, že Antonín Dvořák neměl do té doby svůj velký festival, 
který by oslavoval jeho fenomén jak prostřednictvím jeho tvorby, tak i v kontextu s dalšími skladateli.

Termíny