Zahrady pod Pražským hradem zvou na výstavu Památky nás baví

Volný čas

Výstava, která se koná od 3. do 21. června, seznámí návštěvníky se vzdělávacími aktivitami sedmi edukačních center Národního památkového ústavu, jež v průběhu čtyř let trvání projektu vznikla na různých místech České republiky. Vzdělávací programy budou prezentovány řadou fotografií a citacemi účastníků programů a také prostřednictvím doprovodné videonahrávky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a vyzkoušet edukační pomůcky, které byly pro potřeby vzdělávacích programů zhotoveny, např. model mostu, mlýna či skriptoria, interaktivní modely renesanční a barokní zahrady, kroužkovou zbroj, historické délkové míry či repliky historických oděvů a mincí. K výstavě jsou připraveny speciální doprovodné programy.


Termíny