prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL. M.: Na konci bezstarostnosti

Volný čas

S předsedou ODS Petrem Fialou o jeho novinkách

Občané, demokraté a straníci – to je titul o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. Beseda a autogramiáda prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. proběhne v úterý 9. června 16.00. Profesor Petr Fiala vystudoval český jazyk a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, poté pracoval jako historik v muzeu v Kroměříži. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v České republice. V letech 2012, 2013 zastával funkci Ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Působil mj. jako vedoucí Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, ředitel Mezinárodního politologického ústavu a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Profesor Fiala byl po dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity. Je dlouhodobě činný v institucích a orgánech zabývajících se vysokým školstvím a výzkumem v ČR i v zahraničí. Je členem mnoha vědeckých a akademických rad, veřejných i soukromých vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí. Od září 2011 do května 2012 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády České republiky. V lednu 2014 byl zvolen předsedou Občanské demokratické strany.

Termíny