Renesanční oltář z kostela sv. Floriána v Krásném Březně

Dovolujemei si Vás pozvat na přednášku PhDr. Petra Hrubého, která se koná v přednáškovém sále zámku Krásné Březno v pondělí 15. června v 16 hodin. Tématem bude unikátní oltář z kostela sv. Floriána a určení jeho autorství na základě zjištění během restaurování v roce 2014. Vstup volný. Renesanční oltář z kostela sv. Floriána v Krásném Březně a jeho autor I když bylo vnitřní vybavení interiéru zámecké kaple z hlediska počtu památek poměrně skromné, jeho kvalita byla jedinečná. Majitel panství nejenže objednal zhotovení oltáře a kazatelny u mimořádně talentovaného a kvalitního sochaře, ale volbou použitého materiálu – alabastru na jednotlivé reliéfy a sochy tato díla zcela zásadně oddělil od běžné sochařské produkce této doby. V oblasti Ústecka a příhraničních oblastí Saska je dochována celá řada kamenosochařských památek kvalitních sochařů z přelomu 16. a 17. století, ať už se jedná o oltáře, kazatelny či náhrobky. Tyto památky jsou však v naprosté většině zhotoveny z pískovce, který je v některých případech polychromií povýšen na mramor. Užití alabastru, ze kterého jsou zhotoveny památky v Krásném Březně, je zcela mimořádnou záležitostí, a to především v prostředí běžné nižší či vyšší šlechty. Obdobné památky z alabastru (!) byly až na výjimky objednávány především saskými kurfiřty, ať už to byly např. části sochařské výzdoby pro kurfiřtskou pohřební kapli ve Freibergu či hlavní oltář z dílny G. M. Nosseniho pro Sophienkirche v Drážďanech. Je proto mimořádně významné, že díla obdobné kvality, srovnatelná se špičkovými díly pro kurfiřtský dvůr v Sasku, jsou dochována také v interiéru kostela sv. Floriána v Krásném Březně. Podoba zrestaurovaného oltáře (dokončeno v září 2014) je výsledkem podrobného restaurátorského průzkumu a následného restaurování. Restaurátorský průzkum zaměřený na identifikaci všech povrchových úprav jasně prokázal, že celková podoba oltáře byla koncipována jako imitace mramoru, která byla velkoryse doplněna polychromovanými alabastrovými reliéfy, přičemž velká část povrchu (na architektuře, reliéfech) byla zlacena.   Další termíny přednášek v roce 2015 na zámku Krásné Březno

Termíny