Sázavský klášter – letní klášterní dílny

Volný čas, Pro děti

Pro děti od 5 let i dospělé, kteří mají chuť tvořit, zastavit se a odpočinout si od všedního shonu, pořádáme ve vybraných termínech dopolední a odpolední písařské a vitrážové dílny.


http://www.klaster-sazava.cz/

Letní klášterní dílny pro děti i dospělé (děti min. od 5 let)

Termíny a čas dílen v období prázdnin:

7.–12. července, 21.–26. července, 6.–9. srpna, 18.–23.srpna, 29. a 30. srpna

písařská dílna: 10–12.30 hodin

vitrážová dílna: 14–16.30 hodin

(maximálně 15 osob)

V písařské dílně se můžete naučit jednoduché středověké písmo a následně se podílet na opisování středověké svatoprokopské legendy. Novou písařskou dovednost pak můžete využít při svém kreativním tvoření doma. Při vitrážové dílně nahlédnete na vitráž jako starobylou výukovou pomůcku, která seznamuje příchozího s příběhy světců. Stručně vás seznámíme s technologickým postupem výroby vitráží a následně si navrhneme a na sklo namalujeme svůj vlastní obraz - děti na malá sklíčka, dospělí a větší děti na velký model okna. Písařská dílna je zaměřena především na získání písařské dovednosti k opisu legendy, vitrážová dílna je především komunikativní program, který neklade důraz ani tak na samotnou technologii vitráží, jako spíše na schopnost porozumět legendě a společně s dalšími účastníky vytvořit "obraz na sklo", který vystihne dílčí příběh z legendy Život sv. Prokopa. Dílna je vhodná pro všechny, kteří mají chut výtvarně tvořit, zastavit se a odpočinout od všedního shonu a v neposlední řadě všechny rodiny s dětmi, kamarády i jednotlivce, kteří chtějí "vytvářet dílo společně s ostatními" v krásném prostředí Sázavského kláštera.

Cena: 80 Kč dítě, 80 Kč dospělí. Rezervace je možná na tel. 725 875 946, e-mail: sazava@npu.cz

Písařská dílna

Termíny