Ve znamení kalicha - Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení výstavy Litoměřice – Ve znamení kalicha, které proběhne ve čtvrtek 4. června v 17 hodin. Výstava představí významnou historickou etapu Litoměřic, kdy došlo k proměně katolického královského města v město utrakvistické. Je rovněž připomínkou 600. výročí upálení mistra Jana Husa.  Spolupořadatelem výstavy je Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Termíny