PREVENCE ZDRAVÍ, správná chůze, samo vyšetření prsu

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Připravujeme pro širokou veřejnost ukázky prevence zdraví.
Stánek s fantomem prsu na ukázku samo vyšetření, měřeni KT, ukázka správné chůze.
AVON se stánkem na podporu prevence rakoviny, letáčky s návodem.
VZP osloveno. Zmrzlina na prodej na náměstí, soutěže soustředění, kroužky, balonky owerbal naučit se jak je používat.

Další dokumenty k akci

  
Termíny