Cyklo Maštale 2015

Volný čas, Sport, Turistika

Pořadatel:                  

 • Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Generální partner:      

 • Město Proseč

Datum konání:                      

 • sobota 6. června 2015

Centrum závodu:       

 • Proseč – náměstí, tratě vedou krásnou přírodou mikroregionu Toulovcovy Maštale

Tratě:                      

 • 100 km, 50 km, 25 km, 20 km, 10 km, 1 km a 300 m
 • 20 km určeno pro rodinné týmy s dětmi na trekových, crosových či MTB kolech (tým musí mít 3 až 5 členů, z toho alespoň jedno dítě do 12 let, tým musí do cíle dojet společně, počítá se čas posledního závodníka z týmu)

Mapy:                         

 • Mapy se zákresem tratí budou umístěny na informační tabuli v centru Proseče a na webu závodů. Po zveřejnění bude možné vyznačenou trať 50 km (100 km = 2 x 50 km) mimo přírodní rezervaci projet.

Prezence – změna!!      

 • pátek 5. června 2015 od 17:00 do 22:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná)
 • sobota 6. června 2015 od 7:00 do 9:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná)

Start (všechny starty na náměstí v Proseči):

 • 100 km                          10:00 hod.
 • 50 km                            10:10 hod.
 • 300 m odrážedla             10:20 hod.
 • 300 m kola                     10:30 hod.
 • 1 km                              10:35 hod.
 • 25 km                            10:50 hod.
 • 20 km                            10:55 hod.
 • 10 km                            11:00 hod.

Cíl:            

 • Na náměstí v Proseči. Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15:00 hod.

Ukončení závodu:       

 • v 16:00 hodin
Účinkují

Přihlášky:                   

 • Elektronicky – přihlášení ZDE (do středy 3. 6. 2015). Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak Vám bude natištěno na startovní číslo.
 • Osobně - 5. a 6. června 2015 u prezence.

 

Doporučujeme přihlásit se na závod pomocí elektronické přihlášky předem!!! Vzhledem ke kapacitě a časovému omezení přihlašování osobně před startem závodu nemůžeme garantovat, že budou včas přihlášeni všichni závodníci. Přihlašování a prezence bude bez výjimek uzavřena do stanoveného časového limitu.

 

Kategorie a startovné:

 • Závodní kategorie a ceník startovného – ke stažení/prohlížení potřebujete nainstalovaný program Acrobat Reader.
 • Startovné je třeba uhradit na účet č. 1144811309/0800, jako variabilní symbol uveďte ID přihlášky (u rodinných týmů ID přihlášky jednoho z týmu). ID přihlášky vám přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení.
 • Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky nejpozději 14 dnů před závodem (do 23. 5. 2015 včetně).
 • Startovné se při neúčasti nevrací.
 • Startovné je možné uhradit také při prezenci před závodem.

VIP závodníci      

 • Na základě Vámi vyplněného evidenčního čísla v e - přihlášce Vám bude startovné potvrzeno. VIP poukázka se vztahuje pouze na startovné, pokud máte zájem o triko a jídlo, je nutné si ho přihlásit a zaplatit do 31. 5. 2015.

Zvýhodněné startovné a triko a jídlo v ceně platí pouze pro přihlášené a  ZAPLACENÉ startovné do 31. 5. 2015. Pokud nebude startovné uhrazeno do 31. 5. 2015, závodník nemá nárok na zvýhodněné startovné, triko ani jídlo, přestože byl přihlášen. V případě neúčasti bude závodníkovi zasláno pamětní tričko, pokud na něj měl nárok, a to na základě jeho žádosti zaslané emailem.

Časomíra:

Měření časů zajišťuje firma CHAMPIONCHIP pomocí čipů. Čipy budou mít všechny kategorie včetně dětských. Závodník za čip od převzetí do odevzdání po dojezdu do cíle ručí.

Ceny:                          

Medaile, diplomy a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii 300 m a rodinné týmy odměňujeme prvních 5 míst. Ze startujících závodníků v kategoriích na tratích 25 km, 50 km a 100 km proběhne po vyhlašování výsledků všech kategorií losování o dvě značková kola MERIDA a z kategorií na 20 km, 10 km, 1 km a 300 m budou losovány 2 koloběžky. Odměněn bude i nejstarší a nejmladší závodník.

Předpis:                      

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol. Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Doporučujeme cyklistické rukavice. Účastníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů se startem. V závodě některé úseky tratí vedou po silnici, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Občerstvení:              

Občerstvovací stanice na trati:

 • 100 km- 3x na 25 km, 50 km a 75 km
 • 50 km- 1 x na 25 km

Jídlo pro závodníky bude vydáváno v jídelně ZŠ Proseč od 11 do 17 hod. Jídlo je nutné objednat při přihlášení - do 31. 5. zdarma pro kategorie 100, 50, 25 km nebo za 50,-Kč/porce pro ostatní kategorie. Poukaz na guláš/rizoto obdrží každý závodník při prezenci, pokud měl včas zaplacené startovné (do 31. 5. 2015). Při prezenci je možné zakoupit si poukaz za 50,- Kč, počet porcí je ale omezen.

Informace:                  

 • Kontaktní e-mail: mastale@mastale.cz
 • Web: www.cyklomastale.cz
 • Telefon: 469 319 413, 604 34 35 36 (Turistické informační centrum Maštale)
 • Během závodu v prostoru prezence
 • Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu

Doprovodný program:

Akci moderuje Jan Rýdlo, během dne reprodukovaná hudba, večer živá kapela. Vložený závod Toulovcův pivní triatlon. V průběhu závodu v prostoru startu a cíle freestylová show na Funboxu, vystoupení taneční skupiny Mitrix a další.

Parkování:                  

Na místech vyhrazených a označených pořadatelem. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno. Dodržování dopravního značení bude kontrolováno městskou policií.  

Technická pomoc:       

Na občerstvovací stanici bude poskytnuta základní technická a lékařská pomoc.                             

Lékařská pomoc:         

V cíli bude zajištěna přítomnost sanity a lékaře. Na vybraných místech na trati bude možnost poskytnutí první pomoci a přivolání lékaře. Telefonní číslo na lékaře bude uvedeno na startovním čísle.

V případě úrazu a odvezení zraněného bude jeho kolo uschováno u pořadatele po dobu nezbytnou. Vydáno bude pouze po předložení průkazu totožnosti závodníka nebo jeho zákonného zástupce. Zároveň je nutné (pokud to zdravotní stav zraněného dovolí) uvést jméno kontaktní osoby, která kolo vyzvedne a provede základní identifikaci kola (barva, značka). Pokud nebude možné poskytnout jméno kontaktní osoby, bude kolo uschováno u pořadatele do doby zotavení závodníka.

Úschovna kol:             

Úschovna kol zajištěna v časech prezence (pátek i sobota) u základní školy a v den závodu u základní školy a u fotbalového hřiště (u sprch).

Kontakty na zástupce pořadatele:

 • Prezence, organizace závodu, informace  - Lucie Oherová – mob.: 604 34 35 36, tel.: 469 319 413, mastale@mastale.cz
 • Partneři závodu, média, stížnosti - Jan Macháček – mob.: 777 119 957
 • Tratě – Petr Klofát – mob.: 725 601 648
 • Náměstí – Michal Háp – mob.: 606 785 602
 • Občerstvovací stanice – Jana Dočkalová, mob.: 604 353 611
 • Stánky, elektroinstalace – Josef Soukal, mob.: 721 467 121
 • Dopravní značení, uzavírky – Miloslav Hurych, mob.: 608 145 170
Termíny