Marek Orko Vácha: Svoboda, etika a odpovědnost

Kurzy, vzdělání, konference

Zveme Vás na přednášku teologa a filozofa Marka Orko Váchy.

Chvíle v evoluci našeho druhu, kde se objevila osobní svoboda, byla možná tou chvílí, kdy můžeme začít mluvit o člověku. 
Svoboda umožňuje vznik etiky, je chvílí, kdy se od jednoho daného instinktivní chování otevírá nekonečný oceán možností, kdy si uvědomujeme, že je možno jednat ještě i jinak. Spolu se svobodou ovšem vzniká i její méně populární druhá strana, odpovědnost. Nejenže je možno jednat ještě i jinak, především přichází úzkost, že je možno jednat špatně. Svoboda není jen přepestrá paleta možností jako spíše závratná propast volby. 
Dějiny lidské svobody tak jsou, překvapivě, zároveň dějinami našich pokusů přenést svobodu na něco nebo někoho jiného. 
V novodobých dějinách se etika nachází mezi oběma extrémy, behaviorismem na jedné straně a genetickým determinismem na straně druhé.

Těšíme se na Vás v Knihovně Václava Havla!

Termíny