Svátky s růží na zámku Opočno

Volný čas, Pro děti

Sváteční prohlídky zámku provoněné bohatými historickými vazbami ze stovek květin, zejména jejich královny – růže. Šestý ročník úspěšné akce...


http://www.zamek-opocno.cz/

Stejně jako v minulých letech budou na letošním ročníku Svátku s růží představeny květinové vazby, v nichž bude mít dominantní postavení královna květin, růže. Květinové vazby však budou nově doplněny lyrickými texty autorů různých epoch a dob. Záměrem tohoto spojení je připomenutí růže jakožto zdroje inspirace pro umělce napříč staletími. Růže je na celém světě zmiňována v literatuře, zachycována na plátnech malířů a pro zdobnost svého květu hojně užívána jako dekor na skle, keramice i textilu. Najdeme ji na erbech rodů i měst, ornamentika růžového květu byla nepochybně inspirací pro rozetová okna gotických katedrál.

Prostřednictvím lyrických textů umístěných u růží chceme připomenout jejich symboliku, která je neodmyslitelně spjata s láskou. Významnou roli v symbolice růží hrají také barvy, s vyznáním lásky je například tradičně spojována růže rudá. Růže je také symbolem mlčení a důvěrných tajemství, ne náhodou zdobila růžová ornamentika zpovědnice nebo štukovou výzdobu interiérů. Růže mohou díky svým trnům symbolizovat také bolest a uvadající okvětní lístky připomínají pomíjivost.

Umělci, jejichž lyrické texty budou květinové vazby letošního ročníku Svátku s růží doprovázet, si byli bohaté a hluboké symboliky růžových květů velmi dobře vědomi a hojně ji ve svých dílech vyjadřovali. Spojení květů a lyriky v překrásných historických prostorách opočenského zámku se nám zdála jako dobrá volba, nakolik se nám to povedlo, posuďte sami. Květinová aranžmá je možné zhlédnout pouze v rámci prohlídek zámku v jeho provozní době. Vstupné se akcí nezvyšuje. Fotogalerii z loňského ročníků naleznete zde.

 

Termíny