Letní intenzivní kurzy plavání 13.-17.7. 2015 a 17.-21.8.2015

Pro děti

Díky každodennímu plavání se děti velmi rychle zdokonalují v plaveckých dovednostech.

Na třídě Generála Píky 11

Cena: 5 lekcí 1300,-, 10 lekcí 2250,-

Termíny