I-ŤING

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška s workshopem • Polarity přírody a jejich proměny • Geneze trigramů • Věštění nebo skrytá moudrost
Termíny