Xll. POUŤ NA NÁKLO K LILIOVÉMU KŘÍŽI

Volný čas

 

Cyrilo-Metodějský spolek Náklo o.s. v Ratíškovicích pořádá každoročně na vrcholu Náklo setkání příznivců moravské historie a krojových skupin k uctění Cyrilometodějského odkazu.Setkání se koná vždy v 15.00 hod. v neděli ,která je nejblíže svátku C+M Vrámci oficiální církevní a světské části má možnost každá krojovaná skupina zazpívat své písně . V programu písně " Bože cos ráčil " a " Moravo Moravo " Po cca hodinovém programu následuje do noci  pod velkým stanem volná zábava při cimbálové muzice.
Účast  návštěvníků v krojích vítána . Občerstvení zajištěno 
Cyrilo-Metodějský spolek Náklo o.s. v Ratíškovicích www.spolek-naklo.webnode.cz IČ:22666214
Jan Holeček
Múdrá 1119 69602 Ratíškovice
mobil: 721 030 101
e-mail: janholecek@email.cz

Termíny