LETNÍ KINO - film VŠICHNI SPOLU

Volný čas
Jak to vypadá, když osmileté děti sami probírají si tuaci ve třídě a nacházejí řešení pro různé problémy? Přijďte na promítání pod širým nebem! Tentokrát shlédneme film Všichni spolu, který je v podstatě portrétem několika dětí, jež ve škole získávají zna losti i sociální dovednosti, a který ukazuje, co se stane, když i znevýhodněné dítě dostane šanci.
Termíny