JAN HUS A MARTIN LUTHER III. DÍL

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška komeniologa PhDr. Martina Steinera (Filosofický ústav AV ČR) s názvem „Jan Hus a Martin Luther očima J. A. Komenského“. Vstup volný.

Termíny