Šermířské rozvernosti na Bezdězu

Volný čas, Pro děti

Skupina scénického šermu a divadla Bibus spiritus se představí v novém vystoupení O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna o víkendu 8.–9. srpna v 11, 12.30, 14 a v 15.30 hodin. Občerstvení zajištěno.


http://www.hrad-bezdez.eu/

Skupina Bibus spiritus se vám letos představí opět v novém představení O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna. Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství pražského německého měšťana Peregrina Puše a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za vraždami v temných uličkách?

šermířské představení

šermíři Bibus spiritus

 

Termíny