900 let kláštera v Kladrubech – konference v Kladrubech

Volný čas, Pro děti

Vědecká konference k výročí založení kladrubského kláštera se koná v pondělí a v úterý 22. a 23. června.


http://www.klaster-kladruby.cz/

900 let kláštera Kladruby Konference 900 let kláštera v Kladrubech

Kladrubský klášter založený knížetem Vladislavem I. roku 1115 představoval během své 670 let dlouhé existence jeden z klíčových průsečíků tradice, kultury, duchovního i společenského života západních Čech. Po zrušení zůstal mimořádným památkovým areálem, který se po dlouhých destiletích opomíjení a devastace dnes vrací na oprávněné výsluní zájmu odborné i laické veřejnosti. Je až s podivem, jak obrovský dluh v poznání uměleckého a historického významu kladrubského kláštera jsme zdědili po předchozích generacích. Kromě některých otázek středověkého vývoje kláštera a samozřejmě kromě „fenoménu Santini“ byla dalším aspektům kladrubských dějin dosud věnována pozornost nahodile a nesystematicky.

Nastávající jubileum kladrubské fundace nabízí jedinečnou možnost prozkoumat široké spektrum otázek, jejichž těžištěm je klášterní instituce, benediktinská řádová historie a dějiny západočeského regionu. Konference má poprvé shrnout aktuální stav výzkumu a přestavit jeho výsledky v celé předpokládané tematické a metodické rozmanitosti, počínaje příspěvky archeologickými přes dějiny architektury, umění a uměleckého řemesla, výzkum historické role kláštera jako instituce v jednotlivých etapách jeho existence, otázky benediktinské spirituality až po dějiny památkové obnovy a hledání nového využití areálu národní kulturní památky.

 

Termíny