Terapeutické tábory s MOZKOHRÁTKAMI léto 2015

Pro děti

Mozkohrátky a sportovní aktivity – to je to pravé pro tvé tělo!

Zažij kopu zábavy a dobrodružství!

Užij si s námi léto v plné parádě!

Bezlepková strava je zajištěna na všech táborech.

Tábory jsou vhodné pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let. Do programu zařazujeme speciálně pedagogické a terapeutické aktivity, které směřují k rozvoji mozkových funkcí a podpoře oslabených oblastí. Dětem se věnují specialisté, kteří zohledňují individuální potřeby dětí. Pobyt má integrační charakter a umožňuje dětem se specifickými problémy (ADHD, ADD aj.) zažít pohodový čas. Děti, které mají osobního asistenta můžete přihlásit až po osobní konzultaci na našem pracovišti. Program: Tábory jsou specifické zážitkovým MOZKOHRÁTKOVÝM programem, který je připravován se zřetelem na individuální potřeby dětí (délka a návaznost jednotlivých aktivit, jejich pestrost a různorodost). V rámci herních aktivit využíváme psychoterapeutické a speciálně pedagogické postupy (arteterapie, dramaterapie, apod.), které slouží nejen k rozvoji pozornosti, paměti, kreativity, ale také emoční inteligence, komunikačních a sociálních dovedností.

 

Popis:

Mozkohrátky a sportovní aktivity – to je to pravé pro tvé tělo!

Zažij kopu zábavy a dobrodružství!

Užij si s námi léto v plné parádě!

 

Bezlepková strava je zajištěna na všech táborech.

 

Terapeutické tábory se speciální pedagogikou a psychologickou péčí v Brně.

Týdny plné zážitkových aktivit, smíchu a sebepoznání jsou určeny jak dětem s konkrétními problémy (ADHD, ADD, porucha pozornosti, poruchy učení, logopedické vady aj.), tak jejich kamarádům či sourozencům.

Každý den se děti účastní terapeutického bloku a bohatého animačního programu.

Jednotlivé týdny kombinují výtvarné a pohybové, pracovní a relaxační činnosti tak, aby pro děti byly opravdovou zábavou a nezapomenutelným zážitkem.

 

Termíny táborů:

Pobytové

25.7.-1.8.2015 Rekreační areál Kounice v údolí řeky Sázavy

-děti od 5 do 15 let

-min 8 max 16 dětí

-cena 5800,-

 

2. - 8.8. 2015 Tábor s koňmi na ekofarmě Jalový dvůr u Brna

-děti od 5 do 15 let

-min 8 max 16 dětí

-cena 5800,-

 

Příměstské (Brno, Obilný trh 11, 602 00)

13.-17.8.2015 (pro děti od 5 do 15 let, min 8 max 14 dětí, cena 3500,-)

10.-14.8.2015 (pro děti od 5 do 15 let, min 8 max 14 dětí, cena 3500,-)

17.-21.8.2015 (pro děti od 5 do 15 let, min 8 max 14 dětí, cena 3500,-)

24.-31.8.2015 (pro děti od 5 do 15 let, min 8 max 14 dětí, cena 4000,- = jeden den navíc, den před školou)

 

Pro děti nastupující do 1. třídy nebo s odkladem povinné školní docházky.

- intenzivní systematická příprava zaměřená na rozvoj oblastí pro úspěšné zvládnutí školních nároků.

 

Terapeutická péče:

Využijte možnosti speciálně pedagogické diagnostiky před zahájením tábora!

Navazující terapeutická péče tak bude cílenější a efektivnější.

Denně speciálně pedagogická a psychologická intervence

Terapeutické aktivity prolínají programem celého dne

Specializované didaktické pomůcky a materiály

Využití softwaru na trénování kognitivních funkcí

Rozvoj paměti s certifikovaným trenérem paměti

 

Vhodné pro děti od 5 do 15 let.

Rozdělení dětí do malých skupinek.

Individuální přístup k dětem.

 

Záruka kvality:

Na programu spolupracují odborníci z různých oblastí

Dětem se bude věnovat erudovaný tým Neuroprogressu

Tábor probíhá v našich prostorách přizpůsobených výuce dětí

Hry a aktivity táborů se v jednotlivých týdnech neopakují a jsou jedinečné

 

Podrobné informace o táboře Vám rádi zašleme e-mailem.

 

Na tábory navazují ve školním roce kroužky, doučování, individuální speciálně pedagogická intervence a další podpůrné aktivity, které umožní dětem zažít radost z úspěchu.

Děkujeme, že nám důvěřujete v otázce vzdělávání Vašich dětí!

Kontaktní údaje:

Mgr. Milada Smutná, mob.: 604 664 599

e-mail: tabor@neuroprogress.cz

www.neuroprogress.cz

Další dokumenty k akci

  
Termíny