V sídle NPÚ v Telči zazní violoncella

Volný čas, Pro děti

Koncert pro dvě violoncella se chystá na čtvrtek 21. května se začátkem v 19 hodin v sále územního odborného pracoviště NPÚ v Telči. Skladby J. Haydna, A. Krafta, E. Blocha, J. J. Offenbacha a D. Poppera zazní v podání Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové.


 

(Telč 18. května 2015)

Pořadatelem koncertu je Město Telč, Kruh přátel hudby a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Vstupné 70 Kč, děti a studenti 30 Kč.

Krátce o interpretech:
Jiří Hošek pochází z umělecké rodiny. Hru na violoncello studoval na konzervatoři v Praze, na Hudební fakultě AMU v Praze, absolvoval také několik zahraničních stáží, např. na pařížské konzervatoři nebo v Maďarsku. Působil jako koncertní mistr violoncell Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v roce 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu.
Dominika Weiss Hošková pokračovala po studiích na Pražské konzervatoři na Hudební fakultě AMU. V současnosti studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve státě Izrael.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Od 1. ledna 2015 působí při ÚOP v Telči Metodické centrum pro vzdělávání, které se zaměřuje na tvorbu edukačních programů a vzdělávání v památkové péči. Další informace najdete na www.npu-telc.cz.

Kontakt:
  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP Telč, tel. 724 663 511, e-mail: ampapova@telc.npu.cz

 

Termíny